Túi - Va li

Túi Hermès Kelly

Giá đặc biệt: 235,000,000 VNĐ

Túi Hermès Birkin

Giá đặc biệt: 105,000,000 VNĐ

Túi Chanel Electric Blue Stingray Le Boy

Giá đặc biệt: 50,000,000 VNĐ

Túi Christian Dior

Giá đặc biệt: 30,000,000 VNĐ

Túi Louis Vuitton Lockme Ever

Giá đặc biệt: 30,000,000 VNĐ

Túi Chanel

Giá đặc biệt: 20,000,000 VNĐ

Túi Chanel Green Lime Velvet

Giá đặc biệt: 20,000,000 VNĐ

Túi Chanel

Giá đặc biệt: 20,000,000 VNĐ

Túi Louis Vuitton Mini Boite Chapeau M68276

Giá đặc biệt: 20,000,000 VNĐ